80% av Sveriges företagsledare säger att de vill utveckla sina företag, men de vet inte riktigt hur!

Är du en av dem?

Vi vet! Vi har över 16 års erfarenhet som företagskatalysator (SME).
Kontakta oss och boka ett kostnadsfritt möte för en förutsättningslös diskussion omkring ditt företags situation och utvecklingsmöjlighet.

E-post: stefan@synvergenta.se - Telefon: 070-519 07 09

*Katalysator: Ett ämne som tillsätts för att starta och öka reaktionshastigheten utan att själv förbrukas.

Några exempel på industrier och företag vi arbetat med:

 • Täby Plåtteknik
  Legotillverkning
 • CityNet
  Entreprenad
 • Seveko
  Konsulting
 • Syntagon
  Kemisk Industri
 • Wincor Nixdorf
  Elektronik